Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hope-pole
hope-pole
['hɔppoul]
danh từ
cọc leo cho hublông


/'hɔppoul/

danh từ
cọc leo cho hublông

Related search result for "hope-pole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.