Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homosexual
homosexual
[,hɔmə'sek∫uəl]
tính từ
chỉ hấp dẫn về tình dục với những người cùng giới; đồng tính luyến ái
homosexual relationships, tendencies
quan hệ, thiên hướng đồng tính luyến ái
danh từ
người đồng tính luyến ái


/'houmou'seksjuəl/

tính từ
tình dục đồng giới

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "homosexual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.