Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hog-weed
hog-weed
['gɔgwi:d]
danh từ
rong bèo (cho lợn ăn)


/'gɔgwi:d/

danh từ
rong bèo (cho lợn ăn)

Related search result for "hog-weed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.