Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hog mane
hog+mane
['hɔgmein]
danh từ
bờm ngựa xén ngắn


/'gɔgmein/

danh từ
bờm ngựa xén ngắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.