Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hippodrome
hippodrome
['hipədroum]
danh từ
trường đua ngựa
trường đua xe ngựa (cổ Hy lạp, La mã)
(Hippodrome) nhà hát ca múa nhạc


/'hipədroum/

danh từ
trường đua ngựa
trường đua xe ngựa (cổ Hy lạp, La mã)
(Hippodrome) nhà hát ca múa nhạc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.