Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hilly
hilly
['hili]
tính từ
(địa lý) có nhiều đồi núi


/'hili/

tính từ
có nhiều đồi núi (vùng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hilly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.