Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high-powered
high-powered
['hai'pauəd]
tính từ
chức trọng quyền cao
rất mạnh, có công suất lớn


/'hai'pauəd/

tính từ
chức trọng quyền cao
rất mạnh, có công suất lớn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "high-powered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.