Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hiệu quảnoun
result; effect
vô hiệu quả without result

[hiệu quả]
effect
Tôi bảo đảm cái đó sẽ có hiệu quả như mong muốn
I am sure it will produce the desired effectGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.