Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hiềm vì


[hiềm vì]
But infortunately.
Muốn đi nghỉ mát hiềm vì có việc đột xuất
I should have gone on holiday but unortunately there is some last minute businss.But infortunately
Muốn đi nghỉ mát hiềm vì có việc đột xuất I should have gone on holiday but unortunately there is some last minute businss


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.