Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heroes
heroes
Xem hero


/'hiərou/

danh từ, số nhiều heroes
người anh hùng
nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học)

Related search result for "heroes"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.