Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hero-worship
hero-worship
['hiərou,wə:∫ip]
danh từ
sự sùng bái quá mức đối với người mà mình hâm mộ hoặc khâm phục; sự tôn sùng
ngoại động từ
sùng bái quá mức; tôn thờ; tôn sùng
rock superstars hero-worshipped by their fans
các siêu sao nhạc rốc được người hâm mộ tôn sùng


/'hiərou,wə:ʃip/

danh từ
sự sùng bái anh hùng, sự tôn sùng anh hùng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hero-worship"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.