Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hen-coop
hen-coop
['henku:p]
danh từ
lồng nhốt gà, lồng gà


/'henku:p/

danh từ
lông gà

Related search result for "hen-coop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.