Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heighten
heighten
['haitn]
ngoại động từ
tăng thêm, tăng cường
to heighten someone's anger
tăng thêm sự giận dữ của ai
music to heighten the dramatic effect
âm nhạc để tăng thêm hiệu quả của vở kịch
làm tôn lên, làm nổi lên (màu sắc câu chuyện...)
nội động từ
trở nên cao hoặc mạnh mẽ hơn; tăng lên


/'haitn/

ngoại động từ
làm cao lên, làm cao hơn, nâng cao
tăng thêm, tăng cường
to heighten someone's anger tăng thêm sự giận dữ của ai
làm tôn lên, làm nổi lên (màu sắc câu chuyện...)

nội động từ
cao lên
tăng lên

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.