Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hefty
hefty
['hefti]
tính từ
lực lưỡng, vạm vỡ, khoẻ mạnh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nặng


/'hefti/

tính từ
lực lưỡng, vạm vỡ, khoẻ mạnh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nặng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hefty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.