Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hedge-school
hedge-school
['hedʒsku:l]
danh từ
trường cho trẻ em nhà giàu
trường học ngoài trời


/'hedʤsku:l/

danh từ, Ai-len
trường cho trẻ em nhà giàu
trường học ngoài trời

Related search result for "hedge-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.