Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heath

heath
[hi:θ]
danh từ
(thực vật học) cây thạch nam


/hi:θ/

danh từ
bãi hoang, bãi thạch nam
(thực vật học) giống cây thạch nam, giống cây erica

Related search result for "heath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.