Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
headstone
headstone
['hedstoun]
danh từ
bia, mộ chí


/'hedstoun/

danh từ
bia, mộ chí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "headstone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.