Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
he'd




he'd
[hi:d]
(viết tắt) của he had, he would


/hi:d/

(viết tắt) của he had, he would


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.