Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harvester-thresher
harvester-thresher
['hɑ:vistə'θre∫ə]
danh từ
(nông nghiệp) máy liên hợp gặt đập


/'hɑ:vistə'θreʃə/

danh từ
(nông nghiệp) máy gặt đập


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.