Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harvest festival
harvest+festival
['hɑ:vist'festəvəl]
danh từ
lễ tạ mùa (tạ ơn Chúa sau vụ gặt), lễ cúng cơm mới


/'hɑ:vist'festəvəl/

danh từ
lễ tạ mùa (tạ ơn Chúa sau vụ gặt), lễ cúng cơm mới

Related search result for "harvest festival"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.