Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harridan
harridan
['hæridən]
danh từ
bà già độc ác cay nghiệt
bà già hom hem hốc hác


/'hæridən/

danh từ
bà già độc ác cay nghiệt
bà già hom hem hốc hác

Related search result for "harridan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.