Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harpoon

harpoon
[hɑ:'pu:n]
danh từ
cây lao móc (để đánh cá voi...)
ngoại động từ
đâm bằng lao móc


/hɑ:'pu:n/

danh từ
cây lao móc (để đánh cá voi...)

ngoại động từ
đâm bằng lao móc

Related search result for "harpoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.