Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
handgrip
handgrip
['hændgrip]
danh từ
sự nắm chặt tay, sự ghì chặt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tay nắm (xe đạp)
(số nhiều) sự ôm vật nhau; sự đánh giáp lá cà
to come to handgrips
ôm vật nhau; đánh giáp lá cà


/'hændgrip/

danh từ
sự nắm chặt tay, sự ghì chặt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tay nắm (xe đạp)
(số nhiều) sự ôm vật nhau; sự đánh giáp lá cà
to come to handgrips ôm vật nhau; đánh giáp lá cà

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.