Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half holiday
half+holiday
['hɑ:f'hɔlədi]
danh từ
ngày lễ nghỉ nửa ngày (chỉ nghỉ buổi chiều)


/'hɑ:f'hɔlədi/

danh từ
ngày lễ nghỉ nửa ngày (chỉ nghỉ buổi chiều)

Related search result for "half holiday"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.