Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hairspring
hairspring
['heəspriη]
danh từ
dây tóc (đồng hồ)


/'heəspriɳ/

danh từ
dây tóc (đồng hồ)

Related search result for "hairspring"
  • Words contain "hairspring" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    dây tóc chập

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.