Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hai thânFather and mother, parennts
    hai thân đã cao tuổi Both father and mother are advanced in years


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.