Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hủ bại


[hủ bại]
Corrupt, degenerate.
Phải từ bỏ những phong tục hủ bại
Degenerate customs must be abolished.Corrupt, degenerate
Phải từ bỏ những phong tục hủ bại Degenerate customs must be abolished


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.