Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồi âmverb
to reply

[hồi âm]
to write back; to answer; to reply
Ráng hồi âm càng sớm càng tốt!
Try to reply as soon as possible!; Try to write back as soon as possible!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.