Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hốt hoảngverb
to be frightened out of one's wits

[hốt hoảng]
động từ
to be frightened out of one's witsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.