Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hậm họe


[hậm họe]
Look threatening, look truculent.
Làm gì mà hậm họe thế
Why look so threatening.Look threatening, look truculent
Làm gì mà hậm họe thế Why look so threatening


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.