Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hơn hớn


[hơn hớn]
Glowing with pleasure, glowing with happiness.
Vẻ mặt hơn hớn
To have a face glowing with happiness.Glowing with pleasure, glowing with happiness
Vẻ mặt hơn hớn To have a face glowing with happiness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.