Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hú vía


[hú vía]
What a close shave!
Suýt bị chết đuối! Hú vía!
What a close shave! Nearly got drowned!What a close shave!
Suýt bị chết đuối! Hú vía! What a close shave! Nearly got drowned!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.