Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gyration
gyration
[,dʒai'rei∫n]
danh từ
sự hồi chuyển, sự xoay trònsự quay tròn

/,dʤaiə'reiʃn/

danh từ
sự hồi chuyển, sự xoay tròn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gyration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.