Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gymnosperm
gymnosperm
['dʒimnəspə:m]
danh từ
(thực vật học) cây hạt trần


/'dʤimnəspə:m/

danh từ
(thực vật học) cây hạt trần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.