Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grump
danh từ
người hay cau có
(số nhiều) trạng thái gắt gỏng
she got the grumps &
652;ẵógrump
[grʌmp]
danh từ
người hay cau có
(số nhiều) trạng thái gắt gỏng
she got the grumpsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.