Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
groundwork
groundwork
['graundwə:k]
danh từ
nền
(ngành đường sắt) nền đường
chất nền (chất liệu chính để pha trộn...)
(nghĩa bóng) căn cứ, cơ sở


/'graundwə:k/

danh từ
nền
(ngành đường sắt) nền đường
chất nền (chất liệu chính để pha trộn...)
(nghĩa bóng) căn cứ, cơ sở

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.