Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ground forces
ground+forces
['ground'fɔ:siz]
danh từ số nhiều
(quân sự) lục quân


/'ground'fɔ:siz/

danh từ số nhiều
(quân sự) lục quân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ground forces"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.