Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grid

grid
[grid]
danh từ
hệ thống đường dây (điện phân bố trong một khu vực)
đường kẻ ô (để vẽ bản đồ)
vỉ (nướng chả)
chấn song sắt
(rađiô) lưới điều khiển(Tech) lưới; mạng lưới; mạng lưới phát điện; cực lưới


mạng lưới

/grid/

danh từ
hệ thống đường dây (điện phân bố trong một khu vực)
đường kẻ ô (để vẽ bản đồ)
vỉ (nướng chả)
chấn song sắt
(raddiô) lưới điều khiển

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.