Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
greybeard
greybeard
['greibiəd]
danh từ
ông già, ông lão
lọ sành, hũ sành đựng rượu


/'greibiəd/

danh từ
ông già, ông lão
lọ sành, hũ sành (đựng rượu)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.