Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
graver




graver
['greivə]
danh từ
thợ chạm, thợ khắc
dao trổ, dao chạm


/'greivə/

danh từ
thợ chạm, thợ khắc
dao trổ, dao chạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "graver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.