Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gratefulness
gratefulness
['greitfulnis]
danh từ
sự biết ơn
sự dễ chịu, sự khoan khoái


/'greitfulnis/

danh từ
sự biết ơn
sự dễ chịu, sự khoan khoái

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.