Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
graspingly
graspingly
['grɑ:spiηli]
phó từ
tham lam, keo cú


/'grɑ:spiɳli/

phó từ
tham lam, keo cú


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.