Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grape-shot
grape-shot
['greip∫ɔt]
danh từ
(sử học), (quân sự) đạn chùm của đại bác


/'greipʃɔt/

danh từ
(sử học), (quân sự) đạn chùm (của đại bác)

Related search result for "grape-shot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.