Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grape-juice
grape-juice
['greipdʒu:s]
danh từ
nước nho


/'greipdʤu:s/

danh từ
nước nho

Related search result for "grape-juice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.