Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grape-house
grape-house
['greiphaus]
danh từ
nhà kính trồng nho


/'greiphaus/

danh từ
nhà kính trồng nho

Related search result for "grape-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.