Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
granted


phó từ

giả dụ như vậy, cứ cho là như vậy, cứ công nhận như vậy

Related search result for "granted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.