Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grantable
grantable
['grɑ:ntəbl]
tính từ
có thể cho được, có thể cấp được
có thể nhượng được


/'grɑ:ntəbl/

tính từ
có thể cho được, có thể cấp được
có thể nhượng được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.