Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grant-in-aid
grant-in-aid
['grɑ:ntin'eid]
danh từ
tiền trợ cấp


/'grɑ:ntin'eid/

danh từ
tiền trợ cấp

Related search result for "grant-in-aid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.