Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grandiosity
grandiosity
[,grændi'ɔsiti]
danh từ
vẻ hùng vĩ, vẻ lớn lao, vẻ đại quy mô


/,grændi'ɔsiti/

danh từ
vẻ hùng vĩ, vẻ lớn lao, vẻ đại quy mô

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.