Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
granary
granary
['grænəri]
danh từ
kho thóc
vựa lúa (vùng sản xuất nhiều lúa)
Red River Delta is the granary of all the North-Vietnam
đồng bằng sông Hồng là vựa lúa của cả miền Bắc Việt Nam


/'grænəri/

danh từ
kho thóc
vựa lúa (vùng sản xuất nhiều lúa)

Related search result for "granary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.